تارا صنعت البرز

۰۲۶۳۴۶۵۵۱۳۵ info@tid-eng.com

انتخاب بالابر بر اساس تعیین کلاس و گروه کاری


برای تعيين كلاس كاري باید به دو عامل توجه شود :


۱)   زمان كاركرد Operating Time Group و يا تعداد دفعات كاركردن جرثقيل در يك بازه زماني مشخص مي‌باشد

۲)   نوع كاربري و استفاده از جرثقيل در زمان استفاده از آن بر اساس نوع كاربري آن :

Light: جرثقیل به ندرت تحت بار بيشينه ( بار نامي) خود قرار ميگيرد ، اغلب تحت بارهاي سبك است
Medium: جرثقیل گاهي تحت بار نامي قرار ميگيرند و اغلب تحت بار سبك است
Heavy: جرثقیل به دفعات تحت بار نامي و بارهاي سبكتر قرار ميگيرد
Very heavy: جرثقیل اغلب تحت بار نامي كار ميكند

در تعيين گروه كاري دو عامل زیر بسيار حائز اهميت است :


Duty factor مشخصه‌اي است از زمان كاركرد مفيد موتور و با افزايش كلاس كاري %ED) (، افزايش مي‌يابد. تعداد Start ها در يك ساعت مي‌باشد كه با افزايش كلاس كاري افزايش مي‌يابد.