تارا صنعت البرز

۰۲۶۳۴۶۵۵۱۳۵ info@tid-eng.com

تجهيزات

سیستم برق رسانی C-RAIL (ریل و قرقره C ریل)


این سیستم برق رسانی در انوع جرثقیلهای سقفی و دروازه ای در سایز های مختلف و متناسب با تناژ جرثقیل ها بکار برده میشوند.

به منظور جلو گیری از سایش، جنس ریل ها از دو نوع آلومینیوم آلیاژی و فولاد گالوانیزه ساخته می شوند.

اجزاء و قطعات سیستم برق رسانی C Rail : قرقره کابل:

جهت حمل وانتقال کابل در طول مسیر حرکت جرثقیل از قرقره استفاده می شود که شامل ۴ عدد قرقره و کلمپ (گیرنده) کابل می باشد.

بست ریل به ریل:

ریل ها به طول متعارف ۴ متر ساخته می شوند لذا به منظور اتصال آنها به یکدیگر لازم است از ابزاری به نام بست ریل به ریل استفاده شود تا لبه ریل ها کاملا در یک خط قرار گیرند.

بست ریل به نبشی:

ریل های سیستم برق رسانی جرثقیل ها به وسیله نبشی در فواصل ۲ متری به تیر حماله متصل می شوند.لذا به منظوراتصال ریل ها به نبشی از بست ریل به نبشی ساپورت استفاده می گردد.

بست ابتدا وانتها:

برای جلوگیری از خروج قرقره ها از ابتدا و انتهای ریل بکار برده می شوند.

دستک راهنمای کابل:

این دستک راهنما بر روی پل جرثقیل نصب شده و کار کشیدن کابل در مسیر حرکت جرثقیل و در راستای ریل را بر عهده دارد .

هنگام مونتاژ سیستم برق رسانی کابل و ریل و قرقره در جرثقیل به نکات زیر باید توجه شود:
  • فاصله بين ساپورتها ( نگهدارنده ريل ) بستگي به طول سالن و وزن كابل دارد از اين جهت در طولهاي كمتر از ٢٠ متر فاصله ساپورتها 2 m و از ٢٠ تا ٥٠ متر فاصله ساپورتها 1.5 m و از٥٠ متر به بالا، حداكثر  2.1 m باشد.
  • ممكن است هنگام حمل و نقل (ريل كابل) دچار ايراد شده باشد ، لذا بهتر است قبل از نصب كليه ريلها بوسيله عبور دادن يك قرقره كنترل و سپس در صورت عدم وجود هر گونه ايرادي ، استفاده شود.
  • نقاط اتصال بايستي بوسيله پيچهاي ريل به ريل كاملا در امتداد هم باشند لذا هنگام نصب بوسيله پيچهاي بست ريل به ريل بطور دقيق تنظيم شود.
  • براي كاركرد بهتر در ريلهاي آلومينيومي قرقره ها را همراه با كمي گريس در داخل ريل قرار دهيد.